6 ธ.ค. 2556
ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 25561 ตั้งแต่ 2 - 30 ธันวาคม 2556

ที่ https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2

* สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็น 2 ชั่วโมงกิจกรรมใน transcript กิจกรรมของนิสิต *

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: