17 ธ.ค. 2556
พี่บัณฑิตสิ่งทอได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายและชนะรางวัล ในงานประชุมวิชาการ 2013 International Textile and Apparel Association ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอปรบมือดังๆ แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ น.ส.พรภัสสร ดำรงค์โภคิน (ผลงาน “Architechture Inspired Earthtone Dress”) และ น.ส.เฟื่องลาภ ลิ้มเสรี (ผลงาน “Black to the Future”) ที่ผลงานการออกแบบและตัดเย็บจากวิชา Draping Construction Techniques ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงแฟชั่นโชว์ ในงานประชุมวิชาการ 2013 International Textile and Apparel Association ที่จัดขึ้น ณ เมือง New Orleans มลรัฐ Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ น.ส. เฟื่องลาภ ได้รับรางวัล “Pattern Works International Award for Best Solution to a Patternmaking Problem"