28 ธ.ค. 2556
ผลงานผ้าทอจากนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในงานนิทรรศการ “ออนซอนหลาย ลายผ้าอีสาน” ที่จัดแสดงภายในงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2556

น.ส.ลีนา อิทธิไพศาล และ น.ส.เจนจิรา เหลืองวัฒนะ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์และประยุกต์ลวดลายใหม่ลงบนผ้าทอพื้นเมือง ร่วมกับกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมคราม วัดธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม โดยครั้งนี้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ได้รวบรวมผลงานผ้าที่แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน จากนิสิตนักศึกษา 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผลงานผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว ผ้าขิดไหม ผ้าฝ้ายลายไข่มดแดง ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายหางกระรอก ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมกาบบัว และผ้าไหมแพรวา มาจัดแสดงนิทรรศการออนซอนหลาย ลายผ้าอีสาน ณ ศาลาหมู่บ้านอีสาน ภายในงานจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2556 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557 เพื่อเผยแพร่คุณค่าแห่งผ้าทออีสานที่ผสานไอเดียสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ