3 ม.ต. 2557
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Kagawa University เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2556 อาจารย์ศศิธร ตรงจิตภักดีและอาจารย์กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ ได้เป็นตัวแทนภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ไปเยี่ยมชมโรงงาน Surapon Nichirei Foods ที่ทำการผลิตไก่ทอดคาราเกะและบริษัทสยามคิงส์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตมิรินและเรียวรีซาเกะ