5 ก.พ. 2557
พิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักระสามบูรพาจารย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 71 ปี ตรงกับในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์