17 ก.พ. 2557
เปิดแล้ว Open House Workshop สิ่งทอ ครั้งที่ 2

กิจกรรม Open House Workshop ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย จัดโดยภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มีนาคม 2557 รับจำนวนจำกัดเพียง 45 คน เท่านั้น!! เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557

รายละเอียด :
กิจกรรม Open House Workshop ในโครงการ “ถักทอเส้นใยสานสัมพันธ์เส้นด้าย” ที่ทางภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีมากจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกคณะในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี 2557 นี้ทางภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจึงจัดกิจกรรม Open House Workshop ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายได้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ทราบทิศทางและอนาคตที่ถูกต้องของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย รวมถึงเข้าใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอมากขึ้น กิจกรรมตลอดทั้งวันจะมีทั้งการให้ความรู้และให้นักเรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงทั้งด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ การออกแบบและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีพี่ๆนิสิตและอาจารย์จากภาควิชาฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบโจทย์ให้กับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและแนวทางในการก้าวเดินเพื่อไปให้ถึงอนาคตที่นักเรียนหวัง

เอกสารเพิ่มเติม: