4 มี.ค. 2557
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรม เรื่อง กลูเทนกับโภชนาการปัจจุบัน และส่วนประกอบทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเทน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "กลูเทนกับโภชนาการปัจจุบัน และส่วนประกอบทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเทน"อบรมวันที่ 24 และ 25 มีนาคม 2557 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกฤติกา สาโร โทร.081-608-3727 , 02-562-5000 ต่อ 5141 Email : kritika.s@ku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม: