7 มี.ค. 2557
บทความของอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการอ้างอิงในบทความฉลองการครบรอบ 75 ปี IFT

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ ที่บทความได้รับการอ้างอิงถึงโดยบรรณาธิการของ Journal of Food Science ในโอกาสครบ 75 ปี
Institute of Food Technologists หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ IFT ซึ่งเป็นองค์กรผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาหารของโลก จะมีการฉลองครบ 75 ปีในงานประชุมวิชาการประจำปี 2014 ที่จะจัดขึ้นที่ New Orleans ในการนี้บรรณาธิการ (editor) ของ Journal of Food Science (JFS) ได้ตีพิมพ์บทความล่าสุด (JFS: Vol 79, Number 2) เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาหารตั้งแต่ปี 1936 จนถึงปัจจุบันในช่วงหนึ่งของบทความมีการกล่าวถึงพัฒนาการของกรรมวิธีสเตอริไรซ์ (sterilization) อาหารแข็ง อาหารเหลว และอาหารเหลวที่ประกอบด้วยชิ้นอาหารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันและได้มีการอ้างอิงถึงบทความที่น่าสนใจที่ตีพิมพ์ใน JFS เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2013 เกี่ยวกับการนำโมเดลคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารเหลวที่ประกอบด้วยชิ้นอาหารที่ผ่านการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกแบบต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจว่า บทความที่บรรณาธิการพูดถึงนี้ เป็นบทความของ ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยที่บทความนี้มีการระบุชื่อภาควิชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราด้วยขอแสดงความยินดีกับดร. ปิติยา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชามา ณ ที่นี้
หาอ่านบทความได้จาก link ด้านล่าง
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.12386/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.12287/abstract

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: