24 เม.ย. 2557
ประกาศ: นิสิตที่แจ้งความจำนงค์รับเงินช่วยเหลือที่มีผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ให้ติดต่อรับเงินที่กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: