18 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร นางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรจาก สวก.

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร นส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม และ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ เป็นที่ปรึกษา สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรของ สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่ห์รางวัล เรื่อง "กระบวนการผลิตบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม่ทอดในน้ำมัน" ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554

หลังจากการประกาศผลรางวัลแล้วยังได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ให้ไปร่วมออกนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ต่อไป