24 เม.ย. 2557
ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำเสนอผลงานวิจัยข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวสเตอริไลส์ ขนมจีน มะละกอแช่อิ่ม ในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางช่อง 9

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านทางรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่องโมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีผลงานวิจัยของ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ ได้แก่ ข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวสเตอริไลส์ ขนมจีน มะละกอแช่อิ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับบุคคลภายนอก และประชาชนทั่วไป ได้นำผลงานวิจัยไปต่อยอดทางความคิดต่อไป ท่านสามารเข้าชมวีดีโอย้อนหลังรายการได้ที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: