24 เม.ย. 2557
รับสมัคร : ประกวดนวัตกรรมกับ รายการ True Innovation Awards The New Era season2

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีโครงการ “True Innovation Awards” ขึ้น ซึ่งจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเข้าใจความ สำคัญของนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้นวัตกรรมไทย แสดงผลงานและพลังความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานเพื่อเสริมศักยภาพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ผู้ร่วมแข่งขันที่ได้รับ คัดเลือกจะมีโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจร่วมกับกลุ่มทรู ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแนวความคิดที่ว่าคนไทยก็สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ และศักยภาพเหล่านี้สามารถถูกยกระดับสู่เวทีนานาชาติได้ หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม 


  โครงการ “True Innovation Awards” ในแต่ละครั้งจะมีการปรับกรอบความคิด เพื่อให้การประกวดสามารถคัดเลือกนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของสังคมและ เศรษฐกิจขณะนั้น การปรับกรอบแนวคิดจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ ซึ่งนวัตกรรมที่เข้าประกวดต้องสามารถพัฒนาได้จริงโดยความรู้ของคนไทยและเป็น ประโยชน์กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การประกวดจะจัดในรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำเสนอผลงาน พร้อมสาธิต และพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่เข้าร่วมประกวดสามารถใช้งาน และแก้ปัญหาได้จริง 


โดยการประกวด “True Innovation Awards” ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The New Era” ซึ่งปี นี้เป็นปีที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากกระแสตอบรับที่ดีจากหลายฝ่าย ทั้งผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงผู้ชมทางบ้าน ต่อรายการที่ออกอากาศในปี ที่ผ่านมา โดยในระยะเวลานี้ เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557


โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://www3.truecorp.co.th/innovation/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/trueinnovationthailand?fref=ts และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (สำหรับแนวคิดนวัตกรรม)/(สำหรับผลงานนวัตกรรม)


 และหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 092-2649164, 085-390-9384, 092-22628102