30 เม.ย. 2557
International Packaging Meeting Innovation Award (IPIA 2014)

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ Tianjin University ofScience and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน UniversityPutra Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Yonsei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกันจัดการแข่งขันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ InternationalPackaging Innovation Award (IPIA 2014) ซึ่งการประกวดนั้นเน้นผลงานเชิงนวัตกรรมที่มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สนับสนุน การแข่งขันประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือกลุ่มนิสิตนักศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้จากทุกมุมโลก ทั้งนี้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินจะต้องนำเสนอผลงานในการประชุม InternationalFood&Agricultural Packaging Meeting 2014 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ในช่วงของงาน ProPak Asia 2014

เอกสารเพิ่มเติม: