2 พ.ค. 2557
นิสิตภาควิชาสิ่งทอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหม KU SILK AWARDS ครั้งที่ 1

ผลงาน IM’S Cushion โดย นายชลกร แผลงมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้าน ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา 20,000 บาท


แนวความคิดของผลงาน “ผลงานประดิษฐ์จาก เศษผ้าไหมที่เหลือใช้จากห้องเสื้อ นำมาออกแบบตัดเย็บใหม่ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้เศษผ้า และจุดเด่นของผลงานสามารถถอดประกอบเป็นรูปแบบต่างๆได้ตามผู้ใช้งานต้องการ เช่น เบาะรองนั่ง หมอน เครื่องประดับเป็นต้น ”