2 พ.ค. 2557
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสิ่งทอ ได้รับรางวัลดีเด่นโครงการออกแบบประกวดเสื้อผ้ากีฬาแกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10นางสาวพรสรวง แสวงเจริญ และ นางสาวพัชรดา ถาวรปัญจทรัพย์   นิสิตปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทชุดกีฬาหญิง และชุดกีฬาชาย ภายใต้หัวข้อ “New Sport Frontier: Synthesizing Design, Function and Technology” โดยผลงานของพรสรวงเป็นชุดกีฬาชายสำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอล ชื่อผลงาน "Sorarium" และผลงานของพัชรดา เป็นชุดสำหรับนักกีฬาปั่นจักรยานหญิง ชื่อผลงาน "Twist-Twist"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: