2 มิ.ย. 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดฝึกอบรมวิชาการประจำปี 2557 ในหัวข้อ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดฝึกอบรมวิชาการประจำปี 2557 ในหัวข้อ "แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ และการติดตามแนวโน้มผู้บริโภค" ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง 5412 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 งานนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน การอบรมดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง การตลาดให้กับสินค้าใหม่ตลอดจนสามารถติดตามแนวโน้มของผู้บริโภคกลุ่มเป้า หมายในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ