5 มิ.ย. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว  เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 และ เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ซึ่งพิธีดังกล่าวฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการ ซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านข้าวที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวท้องไข่ ต่างๆ เช่น พาสต้า อุด้ง ข้าวนึง โดยมี ผศ.ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉี่ยวชาญเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้นำเสนอผลงานด้วย