16 มิ.ย. 2557
นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014

นิสิตทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยในปีนี้มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 66 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกและตื่นเต้น ก่อนที่ทีมนิสิต มก. จะประสบความสำเร็จคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปอย่างประทับใจผู้ชม


การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะกระตุ้นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้เกิดความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาในสาขาวิชานี้ และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษานำวิชาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสังคมเทคโนโลยีทางอาหารให้แข็งแกร่ง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในภายภาคหน้า ส่วนรายชื่อนิสิตในทีม ประกอบด้วย นางสาวณิชชรี เอกภัทรพงศ์, นางสาวชนนิกานต์ เสรีฉันทฤกษ์, นางสาวพนิดา ฉายแสงโสม, นายวริทธิ์ ลีลากุลเวชช์, อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร, ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ และ ดร.กฤษกมล ณ จอม