18 มิ.ย. 2556
สุดยอดนิสิต วทอ. คิดค้นผลิตภัณฑ์ “มาร์มาเลดส้มโอชนิดแผ่น” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอาหารโครงการพันธุ์กล้าท้าคิด จัดโดยบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “มาร์มาเลดส้มโอชนิดแผ่น” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดในหัวข้อนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยไอเดียภายใต้ชื่อโครงการพันธุ์กล้าท้าคิด (Seed the young) จัดโดยบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยทุนการศึกษา 300,000 บาท ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านการตลาด อีกทั้งคณาจารย์และรุ่นพี่จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

“มาร์มาเลดส้มโอชนิดแผ่น” เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบันสำหรับบริโภคอาหารเช้าโดย เฉพาะแซนวิช โดยที่แยมหรือมาร์มาเลดเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคจะนำมาบริโภคกับแซนวิช แต่ด้วยขั้นตอนการทำแซนวิชแยมยังมีความยุ่งยาก ต้องมีอุปกรณ์ในการทาแยม(มาร์มาเลด) หรือเลอะเปรอะเปื้อนมือ นอกจากนี้แยมหรือมาร์มาเลดทั่วไปเมื่อเปิดใช้แล้วอาจทำให้มีอายุการเก็บสั้นลง ดังนั้นมาร์มาเลดส้มโอชนิดแผ่นจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศอีกด้วย