1 ก.ค. 2557
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขอเชิญเข่าร่วมสัมมนาวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ขอเชิญเข้าร่วมในงานสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ  50th FST: Emerging Food Science and  Technology insights ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกฤติกา สาโร (โทร 02-562-5000 ต่อ 5141) หรือ คุณฤทัยวรรณ สิทธิวรกร (โทร 02-562-5020)  E-mail: fagikks@ku.ac.th


หรือทาง website: www.50yearsfstku.com

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: