18 มิ.ย. 2556
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชนะเลิศการประกวด 2012 Amcor Innovation Packaging Contest

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล เอเชีย แปซิฟิก ได้จัดโครงการ "Amcor Innovation Packaging Contest 2012" หรือ "ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม" โดยมีวัถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและค้นหาทีมสุดยอดนักศึกษาไทยที่มีความสามารถโดดเด่นและมีศักยภาพ โดยมีนิสิตของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัลชนะเลิศ ในนามทีม "พิคแพค" คือ นางสาวยูถิกา จันทโชติกุล นางสาวณัฐชา ลีลาสุภา และนางสาวภาวิตา อิสริยะเนตร นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีชื่อว่า "บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัฑ์ที่มีความข้นหนืด" มีจุดเด่นของผลงานอยู่ที่การแก้ปัญหาเปลี่ยนของเหลวข้นหนืดจากขวดมาบรรจุใส่หลอดใช้ในรูปแบบของการบีบ และการประกวดครั้งนี้นิสิตจะได้ไปเปิดประสปการณ์ทัศนศึกษาและทำงานร่วมกับบริษัทบรรจุภัณฑ์ระดับโลกที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย การประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาจาก 14 สถาบัน กว่า 190 ทีม เข้าร่วมประกวด งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Four Seasons Bangkok

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: