28 ก.ค. 2557
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้น โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้/ลงนามถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติด้วย งานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการชั้น