6 ส.ค. 2557
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร


วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557


ณ ห้อง อก. 2004 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2