8 ส.ค. 2557
คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสกนิกรชาวไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้/ลงนามถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติด้วย งานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการชั้น