8 ส.ค. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ และลงนามความร่วมมือ กับ Faculty of Agricultural Technology, University of Jember ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณบดี ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล พร้อมทั้ง คณาจารย์จากภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือกับ University of Jember โดย Dr. Yuli Witono และรองคณบดีจาก Faculty of Agricultural Technology, University of Jember ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือการทำหลักสูตรร่วมกันรวมถึง การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ ทางวิชาการด้านอื่นๆ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร