5 ก.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารระดับนานาชาติ “ASEAN FOOD SAFETY FORUM ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ

เนื่องด้วย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และนิตยสารอินโนแล็บ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารระดับนานาชาติ “ASEAN FOOD SAFETY FORUM ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ "Keep Abreast on Global Food Safety Issues and Regulations” ภายในงาน “Thailand Lab 2014” ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 102A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าฟัง


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตอบแทน และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะ ในการเผยแพร่งานวิชาการและความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีในการเรียนรู้ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตอาหารให้ปลอดภัยพร้อมกับเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้และ ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการทั้งภาคการศึกษาและภาครัฐ และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม: