9 ก.ย. 2557
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557 โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตกแต่งพื้นที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร และบำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม "7 ส." ในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUSเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และในวันดังกล่าวคณะผู้บริหารจาก มก. ยังได้เข้ามอบของเป็นเป็นกำลังใจแก่นิสิตด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: