18 มิ.ย. 2556
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ประจำปี 2555

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ประจำปี 2555

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสองทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี 2555 (Food Innovation Contest 2012) คว้าชัยชนะได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งหัวข้อของการประกวดปีนี้ คือ "การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร" โดยทีมนนทรีกัสช่าย กับ "ผลิตภัณฑ์กุยช่ายไส้หน่อไม่ฝรั่งแบบแช่แข็ง" ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรี) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และทีมเขียวขจีจี่ข้าว กับ "ผลิตภัณฑ์ไทยโกะยาจี่" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง พร้อมโล่และเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โดยมี ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด และ รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: