18 ก.ย. 2557
กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราขทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 06.00 - 12.05 น. พร้อมกัน ณ อาคารศูรย์เรียนรวม 3 และเดินไปยังอาคารจักรพันธ์เพื่อฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557

เอกสารเพิ่มเติม: