18 มิ.ย. 2556
นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2555 (FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2012)

1. นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2555 (FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2012) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 59 สถาบัน

รายชื่อนิสิตที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ได้แก่

น.ส. จิณห์นิภา เชาวน์ชำนาญ
น.ส. สาธิดา จุลวานิช
นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
นายวีระวัจน์ พันธุวงษ์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ ผศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกษร และ ผศ.ดร. มาศอุบล ทองงาม


รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ประกอบด้วย ถ้วยรางวัลจาก พณ ท่านองคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ โล่รางวัล ประกาศนียบัตร เงินทุนการศึกษา และทริปการเยี่ยมชม R&D center ของเนสเล่ย์ที่สิงคโปร์