2 ต.ค. 2557
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สร้างชื่อเสียง คว้า 3 รางวัล จากงาน The 10th Taipei International Invention Show & Technomart ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “The 10th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2014) เมื่อวันที่ 18 – 21 กันยายน 2557 ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน จากผลงานเรื่อง KU-AF2 : คอลัมน์ขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน (KU-AF2 : Clean – Up Column For Aflatoxins Analysis) จากการที่คณะกรรมการตัดสิน ผลปรากฏว่าผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1) รางวัล Bronze Medal Award จาก INST2014 2) รางวัล Special, prize Leading Innovation Award จากองค์กร International Intellectual Property Nework (IIPNF) 3) รางวัล Special prize, TIIA Outstanding Diploma จากองค์กร Taiwan Invention & Innovation Industry Association ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีระดับนานาชาติ


ที่มา : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร