6 ต.ค. 2557
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ KU-YES และผู้โชคดีจากการกด Like โหวตตราสัญลักษณ์ผ่าน Facebook Fanpage ในโครงการผู้ประกอบการนิสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ได้เชิญชวนนิสิตทุกระดับชั้นและทุกคณะ เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ KU - YES กิจกรรมภายใต้โครงการผู้ประกอบการนิสิต ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ทั้งผู้ส่งผลงาน และผู้ร่วมโหวต รางวัลละ 1,000 บาท


ผลปรากฏว่านิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลทั้ง 2 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์ ดำรงรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 และรางวัลโหวตตราสัญลักษณ์ผ่าน Facebook Fanpage ได้แก่ นางสาวลภัสรดา อรุณวิไลรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 และนางสาวณัฐติญา เปรมศรีรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   


ที่มา : สำนักบริการวิชาการ มก., 3 ต.ค. 57

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: