27 ต.ค. 2557
งานฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ งานฉลองครบรอบ 50 ปี วทอ. ภายใต้ชื่องานว่า “50 Years of Pride” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม. โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน อาทิเช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม (สกุลเดิม โลจายะ) ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นในการวางหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นที่แรกของประเทศไทย ดร.พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบัน (ศิษย์เก่า วทอ. 10) นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากว่า 600 ท่าน เข้าร่วมงาน โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจำนวน 22 ท่าน และกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของภาควิชาพร้อมทั้งร่วมรำลึกความหลังของศิษย์เก่าทั้ง 50 รุ่น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: