30 ต.ค. 2557
โครงการ Modern Thai Silk โดย OKMD ร่วมกับ BFS พร้อมส่ง Capsule Collection SS15 ครั้งแรกในประเทศไทย ดำเนินโครงการโดย ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 โครงการ Modern Thai Silk จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือในการพัฒนาแฟชั่นคอลเลคชั่นในรูปแบบ Capsule Collectionสำหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 โดย 7 ดีไซน์เนอร์ชั้นนำของสมาคมแฟชั่นดีไซน์เนอร์กรุงเทพ หรือ Bangkok Fashion Society โดยคัดสรรผ้าไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) เป็นวัตถุดิบหลัก ภายใต้ผู้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการนี้ คือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ผ้าไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ได้ผ่านการพัฒนาให้มีเนื้อผ้าและสีสันที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ประกอบการเส้นด้ายและสิ่งทอผ้าไหมชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในการผลิต อีกทั้ง เป็นผ้าไหมไทยที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันผู้กำหนดแนวโน้มแฟชั่นสีระดับโลก เพื่อให้ผ้าไหมไทยทั้งหมดมีความสอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่นโลกและความต้องการของตลาดในอนาคต


 


BFS นำเสนอ 7 ดีไซน์เนอร์ชั้นนำเพื่อร่วมสร้างสรรค์ Capsule Collection for SS15 โดย แบรนด์ดังที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ Senada, PainKiller, Vickteerut, Tutti, Issue, Kloset, และ Tipa(6 แบรนด์แรกเป็นสมาชิก BFS ยกเว้นแบรนด์ Tipa ที่ให้ความร่วมมือโครงการเป็นกรณีพิเศษ)ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างสรรค์ชิ้นงานคอลเลคชั่นเสื้อผ้าแบรนด์ละ 5 ชุด ประกอบด้วยแบรนด์ Senada, PainKiller, Vickteerut, Tutti, และ Issue และสำหรับแบรนด์ Tipa และ Kloset จะร่วมผลิตเครื่องประดับหรือเครื่องประกอบการแต่งกายจำนวนแบรนด์ละ 5 ชิ้น งานดังกล่าวดำเนินโครงการโดย ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์