4 พ.ย. 2557
ศ.ดร.สิรินทร์ พิบูลย์นิยม (โลจายะ) บุตรีพระช่วงเกษตรศิลปากร มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท สบทบเข้ากองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีรับมอบเงิน สบทบเข้ากองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,000,000 บาท จาก ศ.ดร.สิรินทร์ พิบูลย์นิยม (โลจายะ) บุตรีพระช่วงเกษตรศิลปากร เพื่อพัฒนาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน