21 พ.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Protein-polysaccharide electrostatic complexes and their applications”

 


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Protein-polysaccharide electrostatic complexes and their applicationsโดย Asst. Prof. Bongkosh Vardhanabhuti, Ph.D College of Agriculture, Food and Natural Resources, University of Missouri, USA


 


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557


เวลา 14.00 – 15.30 น.


ห้อง 315 อก.1 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 


 


ที่มา : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์