24 พ.ย. 2557
บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือเบทาโกร) มอบครุภัณฑ์วิจัยโครงการ “การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ” มูลค่า 18,675,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์วิจัยโครงการ “การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ” จาก บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือเบทาโกร) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นผู้มอบ และรศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบครุภัณฑ์วิจัย  มูลค่า 18,675,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานของ รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) คุณปฏิญญา  เหลืองทองคำ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย