4 ธ.ค. 2557
ผลงาน Instant Gaba Rice Noodle and Salmon seasoning Powder คว้ารางวัล จาก 2 สถาบัน

 


ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลถึง 2 รางวัล จาก 2 สถาบัน ได้แก่ Special Award จาก Taiwan Invention Association และได้รับ Silver Award จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 จากผลงาน Instant Gaba Rice Noodle and Salmon seasoning Powder. ซึ่งจัดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา