30 ธ.ค. 2557
คุณพีรพงศ์ รัศมี บิดาของ นางสาวจุรีลักษณ์ ค่ำวัง (นิสิตผู้เสียชีวิต) บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนเงิน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 คุณพีรพงศ์ รัศมี บิดาของ นางสาวจุรีลักษณ์ ค่ำวัง (นิสิตผู้เสียชีวิต) สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แสดงความจำนงบริจาคเงินให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ นิสิตดังกล่าว ทางคณะฯขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร