12 ม.ต. 2558
ประกาศรายชื่อ: ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการคัดเลือกทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกต้องมานำเสนอผลงานในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวัน ศุกร์ ที่ 23 มกราคา 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องร่วงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: