21 ม.ต. 2558
ขอแสดงความยินกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 23

ถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ งานเปิดกระป๋องครั้งที่ 23 (OPEN CAN#23) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์
- รางวัลชมเชย การแข่งขันวิชาการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเดือน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดาว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดาวค้างฟ้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแชร์บอล