19 ก.พ. 2558
เชิญฟังบรรยายทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่าน อาจารย์ นิสิต และบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายการสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships) ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เพื่อแนะนำข้อมูลรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครรับทุนดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


โดยขอให้แจ้งสำรองรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งกลับมายังกองวิเทศสัมพันธ์


หมายเลขโทรสาร 01-942-8726


e-mail: psdsdk@ku.ac.th


ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1WC-r07tG-65lsOXS-RqD7Qr5IRipXoY2_-QSboMjirY/viewform


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพภายใน 4156, 4158-9 และสายตรง 02-942-8858

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: