27 ก.พ. 2558
พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “กรรมวิธีการหมักแป้งขนมจีนที่มีปริมาณสารกาบาสูง” “กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว” และ “กรรมวิธีการผลิตน้ำยาขนมจีนผงกึ่งสำเร็จรูป” แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ็น วอน

จากความสำเร็จในผลงานวิจัยของ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ของการผลิตขนมจีนแห้งที่มีสารกาบาสูงและ น้ำยาผง จากการนำภูมิปัญญาการทำขนมจีนน้ำยาแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ซึ่งต้องออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ ออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสม พัฒนารูปแบบสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตรงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ล่าสุดผลงานขนมจีนแห้งน้ำยาปลาแซลมอนผงคืนรูปเร็ว (Instant GABA Rice Noodle and Salmon Seasoning Powder) หนึ่งในนวัตกรรมของ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐเกาหลี “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014” ได้รับรางวัลพิเศษ จากประเทศสาธารณรัฐจีน ควบคู่อีก 1 รางวัล


และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุญาตให้ภาคเอกชนใช้สิทธิในผลงานวิจัย จึงจัดพิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยกรรมวิธีการหมักแป้งขนมจีนที่มีปริมาณสารกาบาสูง” “กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วและกรรมวิธีการผลิตน้ำยาขนมจีนผงกึ่งสำเร็จรูปแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ็น วอน เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป