3 มี.ค. 2558
European Commission ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจัด Workshop “The EU Regulation on Food Contact Materials (FCM)”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา European Commission ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจัด   Workshop “The EU Regulation on Food Contact Materials (FCM)”  ในการนี้ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล และ Mr. Patrick Deboyser, Minister Counsellor- Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE), European Commission ได้ร่วมกันกล่าวเปิดการสัมมนา ที่โรงแรมแลนมาร์ค โดยมีผู้สนใจจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ร่วมการสัมมนาจำนวนประมาณ 100 คน