3 มี.ค. 2558
เอกสารประกอบการเสวนาพิเศษของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “Innovation for Bio-Health Supplements” ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไฟล์ประกอบการเสวนาพิเศษและประวัติวิทยากร การเสวนาพิเศษของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “Innovation for Bio-Health Supplements” ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 2 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

เอกสารเพิ่มเติม: