10 มี.ค. 2558
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม Innovation Network Zone ในงานประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. (NAC

Innovation Network Zone


โซนแห่งนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานรัฐและเครือข่ายพันธมิตร ชมนิทรรศการ 27 ผลงาน ภายใต้ concept ของ Food Innovation Network (FIN) นวัตกรรมด้านอาหาร งานวิจัยและบริการต่างๆ ด้านอาหารที่ครบวงจร เช่น Encapsulation Technology สำหรับ Probiotic, สารสกัดธรรมชาติที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนพืช, ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร, แป้งชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนแป้งถั่วเขียวสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, บริการ upscale fermentation และ downstream processing รวมถึงบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ ทางด้านอาหาร เป็นต้น พบกันที่ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ชั้น 1 โถงทาวเวอร์ C


นอกจากนิทรรศการแล้วยังมีอีก 3 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่


FIN Talk – เวทีแห่งการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการจากหน่วยงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ ไทยพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหาร บริเวณ Business Center อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ชั้น 1 โถงทาวเวอร์ D ติดตามประเด็น FIN Talk และลงทะเบียนได้ที่ >https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S15008


FIN Matching – บริการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความร่วมมือและต่อยอดทางธุรกิจ โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภายในและเครือข่ายพันธมิตรภาย นอก บริเวณอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ห้องประชุม 110 ชั้น 1 โถงทาวเวอร์ C


FIN TOUR – เยี่ยมชมอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้าน งานวิจัย ภายใต้ concept  Work-Life Integration จำนวน 1 รอบต่อวัน (เวลา 13.00-14.00 น.)


พบกันที่บริเวณอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (Innovation Cluster 2 : INC 2) โถง Tower C ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-17.00น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ customerrelation@sciencepark.or.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: