19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่ (นทร.) ใน USA และ Canada ครั้งที่ 19

ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่ (นทร.) ใน USA และ Canada ครั้งที่ 19 จากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา โดยคัดเลือกจากนักเรียนไทยและข้าราชการไทยที่ศึกษาหรือฝึกอบรมอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีผลงานด้านงานวิจัยยอดเยี่ยม โดยสำหรับ ดร.ปิติยา นั้นได้ทำงานวิจัยเรื่องMathematical modeling and microbiological verification of ohmic heating of solid-liquid mixtures in continuous flow heater systems

ดร. ปิติยา เป็นอาจารย์ประจำวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอยู่ที่ Ohio State University สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ภาควิชา Food, Agricultural and Biological Engineering (FABE) อาจารย์ที่ปรึกษาคือ Prof. Sudhir K. Sastry ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการเครือข่ายกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตาม ความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อภาคฤดูร้อนปี 2012 ที่ผ่านมา และจะกลับมาทำงานที่ภาควิชาฯ ประมาณเดือนมกราคมปีหน้า..ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติยา ที่ได้รับรางวัลนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: