26 มี.ค. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Talent Mobility Fair 2015

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ นักวิจัยภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงาน Talent Mobility Fair 2015 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการประทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด งานนี้มีผู้แทนจากภาคเอกชน ทั้งจากบริษัทใหญ่และ เอสเอ็มอี เข้าร่วม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัย พร้อมทั้งโชว์โครงการที่ประสบความสำเร็จจากการจับคู่ความร่วมมือ และโครงการที่มาจากการนำผลงานวิจัยและนำไปต่อยอด


คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำผลงานขนมจีนอบแห้งและน้ำยาปลาแซลมอนผงคืนรูปเร็ว ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับรางวัลพิเศษ จากประเทศสาธารณรัฐจีน ผลงานของ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาคเอกชน จึงได้ตกลงให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ็นวอน เป็นผู้ได้รับอนุญาติให้ใช้สิทธิในผลงานวิ­จัย "กรรมวิธีการหมักแป้งขนมจีนทีมีปริมา­ณสารกาบาสูง" "กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งส­ำเร็จรูปคืนรูปเร็ว" ใช้เวลาเพียง 3นาที มีกาบาสูง โดยจุลินทรีย์ผลิตสารกาบาในกระบวนการหมัก และ น้ำยาผงคืนรูปเร็วใน 1 นาที ในน้ำร้อน สามารถทำน้ำยาผงได้ 9 ชนิด คืนรูปเร็วเหมือนขนมจีนดั้งเดิม เพียงฉีกซองน้ำยาเทลงถ้วย เทน้ำร้อนลงไปให้ท่วมเส้น ทิ้งไว้ 3 นาที ทานได้ทันที มีหลากหลายรสชาติทั้งเส้นและเครื่องปรุง เก็บได้นาน 1 ปี