3 มิ.ย. 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557ห้อง 5201-2ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ อาคาร 5 ชั้น 6-7 และจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานและการทำงาน โดยศิษย์เก่าภาควิชา งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้นิสิตปริญญาตรีที่กำลังจะจบการศึกษา ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ได้รับประสบการวิชาชีพจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการในสาขา อีกทั้งได้มีแนวคิดและได้รับการปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม งานี้มี คณาจารย์ ศิษท์เก่า ผู้ประกอบการ และนิสิต เข้าร่วม