19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติสูงสุด ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติสูงสุดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยพิธีมองรางวัลจัดขึ้นในงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555